כדי לקבל 25% הנחה על משלוח בינלאומי אנא השתמש בקוד זה: 25 משלוח

$59 תוכנית בינלאומית ללא הגבלה

  • דיבור וטקסט ללא הגבלה ברחבי הארץ
  • נתונים HIGH SPEED ללא הגבלה במהירות של עד 4G/5G
  • דיבור וטקסט בינלאומיים ללא הגבלה ל-75+ מדינות**
  • בונוס דקות בינלאומיות

מ: $0.00

הפעלה של חודש

הפעלה של חודש

הפעלה של חודש

הפעלה של חודש

מ: $0.00

הפעלה של חודש

הפעלה של חודש

הפעלה של חודש

הפעלה של חודש